Búgócsiga Muzsika • Törekyné Nagy Zsuzsanna zenepedagógus honlapja • Győr

Zeneovi

Elsődleges cél, hogy minél közelebb kerüljenek a zenéhez, dalokhoz, mondókákhoz.
A foglalkozásokon játszunk népi játékokat, ölbéli játékokat (egy kicsit másképpen, mint a zenebölcsiben), énekelünk, verselünk, mondókázunk. Előkerülnek bábok , ritmushangszerek, és a nagy ejtőernyő sok színes labdával.
A különböző dalok, mondókák megtanulásával fejlődik a gyermekek: memóriája, szókincse, ritmusérzéke, zenei hallása.
A mozgásos játékok segítik a testséma kialakulását, a térorientáció fejlődését.
Különböző játékokat játszunk, mellyel felfedezzük az egyenletes lüktetést, a dalok, versek ritmusát, a zaj, a zörej és a csend közötti különbséget.
Megfigyeljük a hang tulajdonságait: a hangmagasságot, hangszínt, hangerősséget.
A dalok egy részét gitáron, szoprán- és altfurulyán, xilofonon, triangulumon kísérem, így a gyerekek ezekkel a hangszerekkel is ismerkedhetnek.
A picik végig aktív résztvevői a foglalkozásoknak: énekelnek, táncolnak, mondókáznak, körjátékoznak, megszólaltatják a ritmushangszereket.
Szeretettel várom az ovisokat a Búgócsigás foglalkozásaimra! Énekeljünk, táncoljunk, mókázzunk együtt!